امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم در تاریخ 1397/03/21 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله"
3/1/ تصمیم‌گیری در خصوص حذف نرخ سود پیش‌بینی صندوق؛ 3/2/ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان پرداخت سودهای تقسیمی صندوق؛ 3/3/ تغییر هزینه نرم افزار؛ 3/4/ تغییر هزینه کارمزد حسابرس؛ 3/4/ سایر موارد.