بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص) 7,000 %70.00
2 مرتضی سامی 600 %0.60
3 سجاد سیاح 600 %0.60
4 مهدی نجفی 600 %0.60
5 سعید شیرزادی 600 %0.60
6 محسن شهیدی 600 %0.60