حذف نرخ پیش بینی سود- تغییر زمان سودهای تقسیمی صندوق به از 30 هر ماه به 20 هر ماه طبق صورتجلسه 1398/02/09

-حذف نرخ پیش بینی سود

- تغییر زمان سودهای تقسیمی صندوق به از 30 هر ماه به 20 هر ماه طبق صورتجلسه 1398/02/09


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل