آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌

دستور جلسه:

-          تصمیم‌گیری در خصوص تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از 2،000،000 واحد سرمایه‌گذاری به 4،000،000 واحد سرمایه‌گذاری و اصلاح بند مربوطه در امیدنامه؛

-          سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل