آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌ ساعت 11:30

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌

 

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم دعوت می‌گردد تا در روز دوشنبه مورخ 17/10/1397 ساعت 11:30 در محل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به آدرس: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، پلاک 214، طبقه 4، واحد 8 به منظور حضور در مجمع صندوق مزبور حضور یابند./ح

                          

دستور جلسه:

-          تصمیم‌گیری در خصوص حذف نرخ سود پیش‌بینی صندوق؛

-          تصمیم‌گیری در خصوص تغییر زمان پرداخت سودهای تقسیمی صندوق؛

-          اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

-          تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق؛

-          سایر موارد.

 

                     شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم

 

 

 

رونوشت:

- اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار؛

- اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار؛

- مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان متولی صندوق جهت استحضار؛

- شرکت کارگزاری مهراقتصاد ایرانیان به عنوان مدیر ثبت صندوق جهت استحضار؛

- مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس صندوق جهت استحضار.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل