آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم 1397/10/17 ساعت 10 صبح

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم‌

 

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم دعوت می‌گردد تا در روز دوشنبه مورخ 17/10/1397 ساعت 10:00 در محل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان به آدرس: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، پلاک 214، طبقه 4، واحد 8 به منظور حضور در مجمع صندوق مزبور حضور یابند./ح

 

دستور جلسه:

-          استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

-          استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 31/06/1397؛

-          تصویب صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به 31/06/1397؛

-          تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛

-          انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

-          انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به 31/06/1398؛

-          سایر موارد.

 

                     شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم

 

 

رونوشت:

- اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار؛

- اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت استحضار؛

- مؤسسه حسابرسی آزموده‌کاران به عنوان متولی صندوق جهت استحضار؛

- شرکت کارگزاری مهراقتصاد ایرانیان به عنوان مدیر ثبت صندوق جهت استحضار؛

- مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان حسابرس صندوق جهت استحضار.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل