اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/02
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,010 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,985 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/02
کل خالص ارزش دارائی ها 4,393,262,170,179 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,985 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,981 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,010 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 399,955,500

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/28

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزموده كاران

بازارگردان:

صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

آمنه شكري قشلاقي، سجاد سياح، سيد مرتضي لعل سجادي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي آرمان آروين پارس