اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/13
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 12,783 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 12,762 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/13
کل خالص ارزش دارائی ها 5,103,945,737,984 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,762 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,716 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,783 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 399,955,500

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/28

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزموده كاران

بازارگردان:

صندوق بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

آمنه شكري قشلاقي، سجاد سياح، سيد مرتضي لعل سجادي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي آرمان آروين پارس