بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 376,156,769,850 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,602 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,001,602 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,340 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 375,555

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/03/21

مدیر صندوق:

سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان

مدیران سرمایه گذاری:

آمنه شكري قشلاقي، سجاد سياح، سيد مرتضي لعل سجادي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي آرمان آروين پارس

نمودار‌ها